Gọi ĐiệnĐăng Ký

Bảng giá cập nhật Melodia Boutique Shophouse

Bảng giá cập nhật mới nhất tại tổ hợp nhà phố thương mại Melodia Boutique Shophouse

Bảng giá shophouse Melodia Boutique Shophouse

Stt Đường Mã Căn DT Đất DT Xây Dựng Giá Bán (Gồm VAT)
1 Ruby R137 105 536,4 13.331.795.475
2 Ruby R139 105 547,9 14.268.257.831
3 Ruby R189 105 536,4 13.325.571.206
4 Ruby R191 105 547,9 14.208.721.256
5 Ruby R141 105 547,9 13.808.785.181
6 Ruby R143 105 536,4 12.992.234.663
7 Ruby R145 105 533,1 12.891.849.244
8 Ruby R131 105 547,9 14.289.643.838
9 Ruby R133 105 536,4 13.405.674.788
10 Ruby R135 105 533.1 13.381.299.788
11 Ruby R227 105 545 10.672.490.344
12 Ruby R229 105 545 10.099.882.425
13 Ruby R206 105 545 10.397.872.297
14 Ruby R208 105 545 10.920.661.388
15 Ruby R201 105 547,9 11.320.760.963
16 Ruby R203 105 536,4 10.351.823.681
17 Ruby R205 105 536,4 10.351.823.681
18 Ruby R207 105 547,9 10.740.046.256
19 Ruby R209 105 547,9 10.806.348.244
20 Ruby R211 105 536,4 10.231.274.625
21 Ruby R215 105 536,4 10.231.274.625
22 Ruby R217 105 547,9 10.806.348.244
23 Ruby R221 105 536,4 10.291.549.088
24 Ruby R223 105 536,4 10.291.549.088
25 Ruby R227 105 547,9 11.041.418.831
26 Ruby R229 105 536,4 10.351.823.681
27 Ruby R231 105 536,4 10.351.823.681
28 Ruby R233 105 547,9 10.806.348.244
29 Ruby R235 105 547,9 10.291.549.088
30 Ruby R237 105 536,4 10.351.823.681
31 Ruby R239 105 547,9 11.270.461.894
32 Ruby R202 105 547,9 10.896.421.706
33 Ruby R204 105 536,4 10.333.372.294
34 Ruby R206 105 536,4 10.333.372.294
35 Ruby R216 105 536,4 10.216.513.594
36 Ruby R220 105 547,9 10.537.080.994
37 Ruby R222 105 536,4 10.216.513.594

Bảng giá cập nhật giai đoạn 01 Shophouse Bãi Kem

Stt Đường Mã Căn DT Đất DT Xây Dựng Giá Bán (Gồm VAT)
1 Diamond D135 142,5 525 12.865.217.578
2 Diamond D137 142,5 525 12.683.730.469
3 Diamond D139 142,5 525 12.683.730.469
4 Diamond D141 142,5 525 12.683.730.469
5 Diamond D143 142,5 525 12.683.730.469
6 Diamond D145 142,5 525 12.865.217.578
7 Diamond D147 142,5 525 13.591.166.016
8 Diamond D151 142,5 525 13.591.166.016
9 Diamond D155 142,5 525 12.865.217.578
10 Diamond D157 142,5 525 12.683.730.469
11 Diamond D159 142,5 525 12.683.730.469
12 Diamond D161 142,5 525 12.683.730.469
13 Diamond D163 142,5 525 13.137.448.242
14 Diamond D245 105 525 10.981.072.266
15 Diamond D247 105 525 10.458.073.828
16 Diamond D251 105 525 10.327.324.219
17 Diamond D255 105 525 10.327.324.219
18 Diamond D257 105 525 10.327.324.219
19 Diamond D259 105 525 10.327.324.219
20 Diamond D261 105 525 10.327.324.219
21 Diamond D236 105 525 10.654.198.242
22 Diamond D265 105 525 11.634.820.313
23 Diamond D234 105 525 10.043.085.938
24 Diamond D236 105 525 9.588.304.688
25 Diamond D238 105 525 9.474.609.375
26 Diamond D240 105 525 9.474.609.375
27 Diamond D242 105 525 9.474.609.375
28 Diamond D244 105 525 9.474.609.375
29 Diamond D246 105 525 9.588.304.688
30 Diamond D248 105 525 10.043.085.938
31 Diamond D250 105 525 10.043.085.938
32 Diamond D252 105 525 9.588.304.688
33 Diamond D254 105 525 9.474.609.375
34 Diamond D256 105 525 9.474.609.375
35 Diamond D258 105 525 9.474.609.375
36 Diamond D260 105 525 9.758.847.656
37 Diamond D262 105 525 10.611.562.500

Bảng giá cập nhật giai đoạn 02 Shophouse Bãi Kem

Stt Đường Mã Căn DT Đất DT Xây Dựng Giá Bán (Gồm VAT)
1 Diamond D105 142,5 525 14.660.810.678
2 Diamond D107 142,5 525 14.556.001.872
3 Diamond D109 142,5 525 14.556.001.872
4 Diamond D111 142,5 525 14.660.810.678
5 Diamond D117 142,5 525 14.950.282.617
6 Diamond D119 142,5 525 14.151.739.336
7 Diamond D121 142,5 525 13.952.103.516
8 Diamond D123 142,5 525 13.952.103.516
9 Diamond D125 142,5 525 13.952.103.516
10 Diamond D127 142,5 525 13.952.103.516
11 Diamond D129 142,5 525 14.151.739.336
12 Diamond D131 142,5 525 14.950.282.617
13 Diamond D217 105 525 11.050.236.914
14 Diamond D219 105 525 11.050.236.914
15 Diamond D221 105 525 11.050.236.914
16 Diamond D223 105 525 11.050.236.914
17 Diamond D225 105 525 11.190.138.996
18 Diamond D227 105 525 11.749.747.324
19 Diamond D229 105 525 11.749.747.324
20 Diamond D231 105 525 11.190.138.996
21 Diamond D233 105 525 11.050.236.914
22 Diamond D235 105 525 11.050.236.914
23 Diamond D237 105 525 11.050.236.914
24 Diamond D239 105 525 11.050.236.914
25 Diamond D241 105 525 11.190.138.996
26 Diamond D243 105 525 11.749.747.324
27 Diamond D204 105 525 10.660.735.723
28 Diamond D206 105 525 10.470.921.398
29 Diamond D208 105 525 10.407.649.957
30 Diamond D210 105 525 10.407.649.957
31 Diamond D212 105 525 10.470.921.398
32 Diamond D220 105 525 10.163.602.969
33 Diamond D222 105 525 10.043.085.938
34 Diamond D224 105 525 10.043.085.938
35 Diamond D226 105 525 10.043.085.938
36 Diamond D228 105 525 10.043.085.938
37 Diamond D230 105 525 10.163.602.969
38 Diamond D232 105 525 10.645.471.094

Bình luận

DMCA.com Protection Status
Loading...
Sun Grand City New An Thới
Melodia Boutique Shophouse
Sun Premier Village Primavera
Sun Premier Village The Eden Bay
JW Marriott Kem Beach Resort Premier Primavera Premier Residences Premier Village Sun World The Eden Bay
Cập nhật chính sách ưu đãi Sun Primavera Địa Trung Hải T6/2020
Công viên nước Aquatopia Water Park Hòn Thơm
Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2020